ECOGRUPFRUCT

Un partener de încredere

Struguri de masă de soiul Moldova și Codreanca

Spații moderne de depozitare

Prune de soiul President și Stanley

DESPRE COOPERATIVA

C.Î. ,,ECOGRUP FRUCT’’ a fost fondată la 30.09.2015 la Camera Înregistrării de Stat cu scopul de a crea un grup de producători agricoli, de a contribui la obținerea profitului de către membrii săi prin realizarea producției proprii prin intermediul cooperativei. Grupul de producători este format din nouă agenți economici activi în domeniul horticol, care s-au asociat pentru consolidarea investițiilor în infrastructura post-recoltare și procesare, având drept scop creșterea valorii adăugate și comercializarea în comun a produselor horticole (struguri de masă și prune). Membrii grupului prelucrează circa 34,63 ha de plantații multianuale de struguri de masă și prune.

În prezent pe suprafața de 34,63 ha de terenuri agricole creștem:
320
tone anual
Struguri de masă de soiul Moldova și Codreanca
110
tone anual
Prune de soiul President și Stanley